de Circusclub

De Circusclub zet het circus en haar zeer diverse circustechnieken bewust in om tot verdere persoonlijke groei en sociale betrokkenheid van de deelnemers te komen. Wij stellen ons tot doel om de (verborgen) talenten van een ieder kind te herkennen en scheppen de voorwaarden om een klimaat te creëren waarin de deelnemers zich optimaal kunnen ontplooien. Ons motto is: Verbinding, verbeelding en beleving.
De Circusclub stelt zich mede tot doel om een verbinding van de buurt te creëren waarin zij haar circusprojecten tot uitvoering brengt. Dit doen we door onder andere de presentaties van de clubs openbaar te maken voor publiek uit de buurt.

Henny Diebels/Stichting Arts in Motion en Marjolein Wagter/Compagnie with Balls besloten in juni 2016 om een nieuwe circusplek voor jeugd en jongeren op te richten in Amsterdam, nadat Circus Elleboog (waar Henny 22 jaar en Marjolein 13 jaar in dienst was) moest stoppen met haar werkzaamheden, omdat de subsidie stopte. De liefde en passie voor het werk wilden zij beiden blijven uitdragen. De Circusclub werd een samenwerkingsproject vanuit hun beider organisaties Stichting Arts in Motion en Compagnie with Balls. De Circusclub gaat nu haar 3de seizoen in.
Met veel trots opent De Circusclub binnenkort haar deuren op Rapenburg 51 voor een 6de groep!

Naast het programma van de circusschool op Rapenburg geven Henny en Marjolein trainingen voor Circusdocenten, Stagiaires en Vrijwilligers. Circomundo en het Vlaams Circuscentrum hebben al herhaalde malen van hun expertise gebruik gemaakt.
Zij geven o.a. workshops op de Landelijke Studiedag voor Bewegingsonderwijs en verzorgen (sociale) circusprojecten op aanvraag in de wijken van Amsterdam. Wij staan open voor vragen en suggesties en hebben ruimte voor vrijwilligers.

Henny Diebels

Henny DiebelsPerformer, Circus- en dansdocent met een afgeronde opleiding aan de Theaterschool Amsterdam Afdeling Dans, medeoprichter stichting Arts in Motion in 1996, met 35 jaar ervaring in het geven van circus- en danslessen aan jeugd en jongeren in alle wijken van Amsterdam. De jaarlijkse voorstellingen als afsluiting van een seizoen zijn een zeer waardevol instrument om het publiek, maar ook de artiesten, te verwonderen en beroeren. Een van mijn specialisaties is Sociaal Circus Trainer voor kwetsbare doelgroepen zoals jeugd en jongeren in achterstandssituaties. Opbouwen van zelfvertrouwen, leren samenwerken, en respectvol met elkaar omgaan zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Naast het overdragen van vakinhoudelijke competenties ligt mijn kracht in bewustwording aanbrengen van waarden en normbesef. De laatste 10 jaar ben ik als ‘Trainer voor Trainers’ en ‘Coach voor Circusdocenten en Studenten’ werkzaam geweest, zowel landelijk als internationaal.

Bij Circus Elleboog: het kinder- en jeugdcircus in Amsterdam (vooral gericht op kinderen en jongeren in achterstandssituaties), heb ik de laatste 22 jaar gewerkt in verschillende rollen.
Circusdocent – Circuslessen geven aan de jeugd van Amsterdam en mooie voorstellingen laten zien aan een breed publiek.
Co-auteur – van het boekje Circus Werkt! De methodiek en didactiek van Circus Elleboog.
Coach – vakinhoudelijk begeleiden en coachen van Circusdocenten.
Coördinator – het vormgeven en uitvoeren van het beleid voor stagiaires en vrijwilligers.

Trainer voor trainers – nationaal en internationaal voor:
Circomundo, die de belangen van de jeugdcircussen in Nederland behartigt.
Docent-Trainer op de Opleiding Begeleider in de Circuskunsten.
Coach en trainer en lid Monitorgroep van de Opleiding BIC In Nederland; begeleider in de circuskunsten.
Lid van de veldcommissie voor het Raamleerplan voor het jeugdcircus in Nederland.

Caravaan:
“The European youth circus and education network” is opgericht in 2008 en bestaat uit 12 jeugdcircussen uit 12 verschillende Europese landen met als doel het ontwikkelen van “Social Circus in Europe” om een bijdrage te leveren aan een hechtere samenleving.
Trainer voor trainers voor de Caravaan met als onderwerp : “Sociaal Circus”; het geven van workshops in binnen- en buitenland.
Hoofddocent-Trainer op de opleiding Circus Trans Formation Social circus. Mede het ontwikkelen van de opleiding Circus Trans Formation (het eerste Europese trainingsprogramma voor Social Circus Trainers).

bezoek ook www.artsinmotion.nl

Marjolein Wagter

Marjolein WagterAcrobatiek, evenwichtskunst, organiseren en lesgeven zijn mijn grote passies.
26 jaar geleden begonnen als vrijwilliger in de piste bij circus Santelli, waar ik na 9 jaar vertrok als artistiek leider, en bij Circus Elleboog ben gaan werken.
Naast mijn werkzaamheden als trainingscoördinator en trainer van stagiaires en vrijwilligers heb ik vooral ervaring opgedaan in het werken met specifieke doelgroepen zoals dakloze jongeren en jeugd uit achterstandswijken van Amsterdam. Ik leerde de kracht van sociaal circus kennen.

Net als bij Henny is één van mijn specialisaties Sociaal Circus Trainer voor kwetsbare doelgroepen zoals jeugd en jongeren in achterstandssituaties. Opbouwen van zelfvertrouwen, leren samenwerken, en respectvol met elkaar omgaan zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
Ook het leren jezelf te presenteren, werken aan doorzettingsvermogen en trots zijn op jezelf.

Ik heb 5 jaar lang mee mogen werken aan de ontwikkeling van een internationale opleiding voor sociaal circusdocenten, die ik nu elke 2 jaar geef aan Nederlandse en Belgische docenten. Ook heb ik via Eyco (Europeaan Youth Circus Organisation) de coördinatie gedaan van het project Peyc, waar we circusdocenten uit Europa bij elkaar brachten om het technisch en pedagogisch niveau te professionaliseren.

Mijn opleiding bestaat uit een mix van zelfstudie en educatie waaronder een middle management opleiding, management des arts du cirque aan de universiteit in Louvan la Neuve, maar ook de circusschool de Hoogte, een opleiding tot acrobatiekdocent en 25 jaar praktijkervaring in lesgeven.

Als artiest ben ik al even lang actief en heb de afgelopen 12 jaar met mijn ‘Compagnie with Balls‘ zowel binnen als buiten Europa met veel plezier voorstellingen gegeven. Met de compagnie doe ik ook schoolprojecten waar we een parade met de hele school maken, en geef specifieke (bedrijfs) trainingen op het gebied van balans.

Privé, samenwonend met partner in Amersfoort, ik heb een dochter en 2 kleinkinderen.

bezoek ook www.compagniewithballs.com